Ayurveda Treatment Methods

A Guide Line To Ayurveda Treatments & Principles

#43
#national_deworming_day

വിര നിർമ്മാർജന ഗുളികയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് Dr. Shimna Azyz എഴുതുന്നു

''ഡോക്ടറെ, കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര വിരശല്യം... തിന്നാന്വേണ്ട, തടി വെക്കുന്നില്ല''... ഒപിയിലേക്ക് തുള്ളിച്ചാടി വന്ന സ്മാര്ട്ട്ഇത്തയുടെ self-diagnosis. കുട്ടിയെ നോക്കിയപ്പോള്നേരാണ്. കുട്ടിക്ക് ആയ പ്രായത്തിനുള്ള വളര്ച്ചയില്ലെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനു വിളര്ച്ചയുണ്ട്...

''അപ്പൊ നിങ്ങടെ കുട്ടിക്ക് സ്കൂളില്നിന്ന് കിട്ടിയ ഗുളിക കൊടുത്തില്ലേ?"
"
അത് പിന്നെ... സ്കൂളില്നിന്ന് ഓല് തരുന്നതൊക്കെ അങ്ങനെ വാങ്ങി തിന്നാന്പാട്വോ... ഞമ്മക്ക് ഞമ്മളെ മക്കളെ ആരോഗ്യല്ലേ വല്ത്''... എന്റെ കണ്ണുകള്പുറത്തേക്കു തള്ളിയത് കണ്ടവര്ഞെട്ടിയോ? ഹേ.. ഇല്ല.. എനിക്ക് തോന്നിയതാവും.
"
ഇവിടെയുള്ള മരുന്നും അത് തന്നെയാ... ഏതായാലും എഴുതിത്തരാം.. രാത്രി ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് അതിനു മീതെ കഴിപ്പിച്ചാല്മതി"..
കുട്ടി ഹാപ്പി,കൂടെ വന്ന മാതാശ്രീ ഹാപ്പി..ഞാന്മാത്രം 'എന്തായിത് കഥ' എന്നോര്ത്ത് ബ്ലിങ്കസ്യ അടിച്ചു രണ്ടു മിനിറ്റ് ഇരുന്നു.

ഇതിപ്പോ ട്രെന്ഡ് ആണ്- സര്ക്കാര്എന്ത് ആരോഗ്യപദ്ധതി കൊണ്ട് വന്നാലും നഖശിഖാന്തം എതിര്ക്കുക.അതിനെതിരെയുള്ള വാട്ട്സ്സപ് മെസേജ് കുത്തിയിരുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിനമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവന്രക്ഷിക്കാന്വേണ്ടി ഇത് നിങ്ങള്പരമാവധി ഷെയര്ചെയ്യുകഎന്ന വാക്യം കൂടി ചേര്ത്ത് വായിക്കുന്നവരെ ഗദ്ഗദകണ്ഠരാക്കുന്നതും ഒരു പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാണ്. എത്ര രസകരമായ സാമൂഹികസേവനസന്നദ്ധത !

ഫെബ്രുവരി 10, 2017 'National Deworming Day' ആണ്. അതിനേം എതിര്ക്കാന്സോഷ്യല്മീഡിയയില്അഭ്യുദേയകാംക്ഷികള്സുലഭം... ഒളിംപിക്സിന്റെ ദീപശിഖയിലെ തീ പകരുന്ന മാതിരി ഒരാള്കൊളുത്തിക്കോളും.. പിന്നെ യാതൊരു ശാസ്ത്രീയ അടിസ്ഥാനവും ഇല്ലാത്ത മെസേജുകള്കാട്ടുതീ പോലെ പടരും.

വയറ്റില്വിരയുണ്ടാകുന്നതിലും ഭീകരമാണ് ഗുളിക കഴിച്ചാലുള്ള പാര്ശ്വഫലങ്ങള്എന്നൊക്കെ കേട്ട് പകച്ചിരിക്കുന്നവര്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ചു കാര്യങ്ങള്‍...

*രോഗിയുടെ കുടലില്കിടന്ന്, കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ പോഷകങ്ങള്മുഴുവന്ഊറ്റിയെടുത്ത് മുട്ടയിട്ടു പെരുകുന്ന വിരകള്ക്ക് എതിരെയുള്ള ഏറ്റവും സൗകര്യപ്രദമായ,അതിലേറെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ ചികിത്സയാണ് ഭക്ഷണശേഷം കഴിക്കുന്ന ഒരു albendazole ഗുളിക. എണ്ണമറ്റ വിരകള്ഒരു വ്യക്തിയില്ഉണ്ടാകാം. വിരകള്കുടലില്നിറഞ്ഞു കുടല്അടഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടാകാം (intestinal obstruction due to worm mass). വളര്ച്ചക്കുറവ് മുതല്ദുസ്സഹനീയമായ വയറുവേദന വരെ ഉണ്ടാകാം. വിരകള്ചത്തടിഞ്ഞാലുണ്ടാകുന്ന ദുരവസ്ഥകള്പുറമേ...

*അപകടകരമാം വിധം രക്തനഷ്ടമുണ്ടാകാം എന്നതിനാല്വിളര്ച്ച, ഭക്ഷണവിരക്തി എന്നിവയുള്ള കുഞ്ഞ്, ഭക്ഷണം കഴിക്കാതാകുന്നു... വിളര്ച്ച കൂടുന്നു... ചക്രം തുടരുന്നു(vicious circle).

*കുട്ടികളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന അസുഖമാണ് വിരശല്യം എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ ചിലര്ക്കെങ്കിലും ഉണ്ട്. നഖം വെട്ടാതെ മണ്ണില്കളിച്ച് കൈ വൃത്തിയാക്കാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുട്ടികള്ക്ക് രോഗസാധ്യത കൂടുതല്തന്നെ. പക്ഷെ കൃമിശല്യം സര്വ്വസാധാരണമാണ് എന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. എല്ലാവര്ക്കും സുരക്ഷിതമാണ് മരുന്ന് എന്നതാണ് സത്യം.

*ഗര്ഭിണികള്ക്കും പാലൂട്ടുന്നവര്ക്കും ഒരു വയസ്സില്താഴെയുള്ള കുട്ടികള്ക്കും മരുന്ന് കൊടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് മരുന്നിന്റെ ദോഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രീയമായ ഏതൊരു വൈദ്യശാസ്ത്ര രീതിയിലും ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങള്ഉണ്ട്. ഗര്ഭാവസ്ഥയില്രണ്ടാമതൊന്ന് ആലോചിക്കാതെ ഒരു വിഭാഗത്തിലെയും വിവരമുള്ള ഒരു ഡോക്ടറും മരുന്ന് എഴുതില്ല. മോഡേണ്മെഡിസിനില്ഓരോ മരുന്നും നിരവധി പഠനങ്ങള്ക്ക് ശേഷം പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാത്ത പരിധിയില്ഉള്ളവര്ക്ക് ധൈര്യമായി മരുന്ന് കഴിക്കാം.

*വിരശല്യമുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് ഡോക്റ്ററുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം കൃത്യമായി വിരക്കുള്ള ഗുളിക നല്കാന്ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വളര്ച്ച(പോഷകങ്ങള്വിരക്ക് തിന്നാന്കൊടുക്കുന്നത് നിര്ത്തുന്നത് വഴി) മെച്ചപ്പെടും. കൂടാതെ പഠനത്തില്മികവു കൂട്ടാനും(രക്തക്കുറവ് ക്ഷീണമായിട്ടാണ് കുട്ടിക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. തന്മൂലം ഉത്സാഹക്കുറവ്, ക്ലാസ്സില്ശ്രദ്ധിക്കാന്കഴിയായ്ക, ഇടയ്ക്കിടെ ഉള്ള തലകറക്കം തുടങ്ങിയവ ഉണ്ടാകാം) സാധിക്കും.

*മണ്ണില്നിന്നുമാണ് പ്രധാനമായും വിരകളുടെ മുട്ടകള്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നഖങ്ങള്ക്കിടയില്എത്തിപ്പെടുന്നത്. നഖം നീട്ടി വളര്ത്തുന്നത് സമ്മതിക്കാതിരിക്കുക. പാദരക്ഷകള്ശീലമാക്കുക. ഭക്ഷണത്തിന് മുന്പും മലവിസര്ജനത്തിനു ശേഷവും കൈകള്സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു വൃത്തിയാക്കാന്പഠിപ്പിക്കുക.

*സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന വിരകളായ കൃമി(Enterobius vermicularis), ഉരുളന്വിര(Ascaris lumbricoides) എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്ന മേല്പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പുറമേ മറ്റു ചില വിരകള്കൂടിയുണ്ട്. ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന hydatid cyst, cysticercosis തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങള്ക്ക് സങ്കീര്ണമായ ചികിത്സകള്തന്നെ വേണ്ടി വരും. അത്ര സാധാരണമല്ലെങ്കില്കൂടിയും രോഗാവസ്ഥകള്അത്ര അപൂര്വ്വമല്ല. അവയ്ക്ക് ഇതേ മരുന്നുള്പ്പെടെ മാസങ്ങള്നീളുന്ന ചികിത്സ വേണ്ടി വന്നേക്കാം...

മെഡിസിന് ചേരുന്നതിനു മുന്നേ വര പോലിരിക്കുന്ന വിരകളോട് നേരിട്ടുള്ള അനുഭവസമ്പര്ക്കം വല്ലപ്പോഴും കഴിച്ചിരുന്ന albendazole ഗുളികകള്മാത്രമായിരുന്നു.
ആദ്യമായി ഞാന്വിരയെ കാണുന്നത് അനാട്ടമി ലാബിലെ കഡാവറിന്റെ കുടലിലാണ്. ഉരുളന്വിര എന്ന അസ്കാരിസ്. ഫോര്മാലിന്കുടിച്ചു വീര്ത്ത് അറ്റന്ഷനില്ഏതാണ്ട് ഒരു വലിയ സ്കെയിലിന്റെ നീളമുള്ള വിര.

'ദഹിക്കാത്ത ന്യൂഡിൽസ്‌' എന്ന്പറഞ്ഞ്ഇംഗ്ലീഷ് സിനിമയിൽ പ്രേതം വരുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്മ്യൂസിക്കൊടുത്ത്സർജറി വഴി വലിയൊരു ന്യൂഡിൽസ്ഉണ്ട പുറത്തെടുക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടതാണല്ലോ? അത്ആഹാരത്തെ വഴി മുടക്കി കുടലിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കിടന്ന വിരസമൂഹമായിരുന്നു. കുറച്ച്പേർക്കെങ്കിലും ഇത്അറിഞ്ഞതോടെ ന്യൂഡിൽസ്തീറ്റ മുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക്ഇന്ന്മുതൽ ചപ്പാത്തി കഴിച്ചു തുടങ്ങുമെന്ന്പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

Ascaris lumbricoides എന്ന വിര മനുഷ്യരില്കാണപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിരകളില്ഒന്നാണ്.
മനുഷ്യരില്പെണ്ണിന് നാക്കിനു മാത്രമായിട്ടാണ് നീളം കൂടുതലെങ്കില്‍, വിരകളില്പെണ്ണിന് മൊത്തത്തില്ആണിനെക്കാള്നീളം കൂടുതലാണ്.

പെണ്ണുമ്പിള്ള ഒരു ദിവസം ഏതാണ്ട് രണ്ടു ലക്ഷം മുട്ടയിടും. അത്യാവശ്യം വിരശല്യമുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കുടലില്ആണും പെണ്ണുമായി അഞ്ഞൂറിലേറെ വിരകള്ഉണ്ടാകാം എന്നിരിക്കെയാണ് മുട്ടക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ജനസംഖ്യ !

മുട്ടകള്മലത്തിലൂടെ പുറത്ത് വരുന്നു, കുഞ്ഞാവ പോട്ടിയില്അപ്പിയിടുന്നു, കുഞ്ഞമ്മ തെങ്ങിന്കുഴിയില്കൊണ്ടിടുന്നു, അവിടുന്ന് മുട്ട പറന്നുവന്നു ഭക്ഷണത്തില്ഇരിക്കാം ( മുട്ട റിട്ടേന്സ്) അല്ലെങ്കില്‍, മണ്ണില്കലര്ന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നഖം വഴി ഭക്ഷണത്തിലൂടെ തിരിച്ചു വയറ്റില്എത്താം, അതുമല്ലെങ്കില്അപൂര്വ്വമായി കുടിവെള്ളം വഴിയും തിരിച്ചു ശരീരത്തില്എത്താം.

എത്തിയാല്നേരെ അങ്ങ് വയറ്റില്ചെന്ന് വിരിഞ്ഞു ലാര്വയായി റസ്റ്റ്എടുക്കുമെന്ന് കരുതിയെങ്കില്തെറ്റി. വിരകള്ഇഴയാന്പഠിച്ച കുഞ്ഞുവാവയെ പോലെയാണ്. ഒരു സെക്കന്റ് അടങ്ങി ഇരിക്കില്ല. ദോഷം പറയരുതല്ലോ, ചാന്സ് കിട്ടിയാല്കുടല്‍,കരള്‍, ശ്വാസകോശം എന്ന് വേണ്ട മൂക്കിലും വായിലും വരെ കയറി വരും. അത്രയേറെ വിരകളെ വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കാതെ സമയാസമയം വിരയിളക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ഭീകരമായ വേര്ഷന്കാണേണ്ടി വരാത്തത്.
ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രധാനപ്രശ്നങ്ങള്മേല്പ്പറഞ്ഞവ തന്നെയാണ് (വളര്ച്ചക്കുറവ്, വിളര്ച്ച പോലുള്ളവ). അതിനു പുറമേ അലര്ജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങള്ഉണ്ടാക്കുന്നതില്അസ്കാരിസിനു മുഖ്യപങ്കുണ്ട്. കൂടാതെ, വിരകള്മറ്റു ശരീരഭാഗങ്ങളെ കൂടി കീഴടക്കുന്നതിനു അനുസരിച്ച് ന്യൂമോണിയ പോലുള്ള സങ്കീര്ണമായ രോഗാവസ്ഥകള്പോലും ഉണ്ടാകാം.

പിന്നെ, ഞങ്ങള്ഡോക്ടര്മാര്ചികിത്സിക്കാന്ഇരിക്കുന്നവരല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം നിലനില്ക്കുന്നു. ചികിത്സക്ക് തന്നെ രണ്ടു രീതിയുണ്ട്- preventive and curative. അതായത് പ്രതിരോധചികിത്സയും ശമനചികിത്സയും. വലിയ രീതിയില്രക്തനഷ്ടവും ആരോഗ്യക്കുറവും വളരേണ്ട പ്രായത്തില്വളരാന്കഴിയാതെ പോകുന്ന അവസ്ഥയുമെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിരകളെ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു ഞെക്കിക്കൊല്ലാന്തല്ക്കാലം നിര്വ്വാഹമില്ല. പകരം, ആറുമാസത്തില്ഒരിക്കല്‍ (ചിലരുടെ കാര്യത്തില്ഡോക്റ്ററുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം ഇതില്കൂടുതലും വേണ്ടി വന്നേക്കാം) വിരയിളക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക്വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു ഉപകാരം തന്നെയായിരിക്കും. ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് സര്ക്കാര്തലത്തില്‍ 'ദേശീയ വിരവിമുക്തദിനം' ആചരിക്കപ്പെട്ടതും.

'വെറുതെ കിട്ടിയതൊന്നും കഴിക്കണ്ട' എന്ന് അമ്മമാര്പറഞ്ഞെന്നു പറഞ്ഞു വരുന്ന രോഗികളായ കുട്ടികളെ കാണുമ്പോള്വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നാറുണ്ട്. എന്തിനും ഏതിനും സൗജന്യം നോക്കിയിരുന്ന മലയാളി ഇപ്പോള്അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങള്ക്കു പോലും സൗജന്യത്തെ സംശയക്കണ്ണ്കൊണ്ട് നോക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കുത്തിവെപ്പുകളും സര്ക്കാര്നടത്തുന്ന ആരോഗ്യപദ്ധതികളും നിരയില്പെട്ടു പോകുന്നത് അത്യന്തം വേദനാജനകമാണ്.

കൂടുതല്അറിയാനുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത്നിന്ന് ഉണ്ടാകാത്ത ഒരേയൊരു കാരണം കൊണ്ടാണ് പ്രതിരോധത്തോട് ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് ഉണ്ടാകുന്നത്. വിരയുള്ള എല്ലാ കുട്ടിയും മെഡിക്കല്ഒപിയില്എത്തിപ്പെടണം എന്ന് യാതൊരു നിര്ബന്ധവുമില്ല.. മേല്പറഞ്ഞ രണ്ടു ലക്ഷം മുട്ടയില്ഒന്ന് മതി ജീവിതം മാറാന്‍ !

രണ്ടു വയസ്സിനു മുന്പ് പകുതിയും രണ്ടു വയസ്സിനു ശേഷം ഒന്ന് മുഴുവനായും കടിച്ചു മുറിച്ചു തിന്നുന്ന albendazole ഗുളികയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ചു യാതൊരു പാര്ശ്വഫലവുമില്ല. വയറ്റില്വിരയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് വിരകള്ചാകുമ്പോള്ഉണ്ടാകുന്ന സ്വാഭാവികമായ റിയാക്ഷനുകള്ഉണ്ടാകാം(Jarisch Herxheimer like reactions) വയര്സ്തംഭനവും ഓക്കാനവും ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്.

'Prevention is better than cure' എന്ന് പത്ത് തവണ പറഞ്ഞുറപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങള്നീങ്ങുന്നു. ഒപിയില്കാണുന്ന അമ്പതു ശതമാനം കുട്ടികള്ക്കെങ്കിലും ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും പോഷകാഹാരക്കുറവോ വിളര്ച്ചയോ ഉണ്ട്. 'തിന്നുന്നത് ദേഹത്ത് കാണുന്നില്ല' എന്ന് മിക്ക രക്ഷിതാക്കളും പറയുന്നുമുണ്ട്. ദത്തെടുത്ത മുട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കാണ് തിന്നാന്കൊടുക്കുന്നതെന്ന് മദറിനറിയില്ലല്ലോ.

പൊടി പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന പച്ചക്കറിയും പഴങ്ങളും കഴുകാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നതും ഉരുളന്വിര ശല്യമുണ്ടാക്കാം. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്വിസര്ജ്ജിക്കുന്ന ശീലം മലയാളികള്ക്ക് പൊതുവേ ഇല്ലാത്തതു കൊണ്ട് ഭീഷണി ഭാഗികമാണ്. എന്നാല്‍ worm load അധികമായ വടക്കന്സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അവസ്ഥക്ക് പ്രധാനകാരണം വൃത്തിക്കുറവ് തന്നെ.

കൃമി(Enterobius vermicularis)
'
നിനക്കിതു എന്തിന്റെ കൃമികടിയാ' എന്ന 'അര്ത്ഥഗര്ഭമായ' പ്രയോഗം കേട്ട് മനം കുളിര്ക്കാത്തവര്ആരുണ്ട്‌ ! സത്യത്തില്എന്താകാം അങ്ങനെയൊരു പ്രയോഗത്തിനു പിന്നില്എന്ന് മനസ്സ് ശാന്തമാക്കി ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ?

കൃമിശല്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തവര്അപൂര്വ്വമായിരിക്കും, അത്രയേറെ അസ്വസ്ഥതാജനകമായ ഒരു അവസ്ഥയാണിത് എന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ.. മണ്ണില്കളിക്കുന്ന ചെറിയ കുട്ടികളില്ആണിത് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുക. എന്നാല്‍, കുട്ടികള്വഴി വീട്ടിലുള്ള സര്വ്വര്ക്കും എളുപ്പത്തില്പകരുന്ന ഒന്ന് കൂടിയാണ് കൃമിശല്യം. വിരകള്ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധാരണ ബുദ്ധിമുട്ടുകള്ക്ക് പുറമേ, മലദ്വാരത്തിനു ചുറ്റും ഇവയുണ്ടാക്കുന്ന ദുസ്സഹനീയമായ ചൊറിച്ചില്ആണ് പ്രധാനലക്ഷണം. രാത്രിയാകുമ്പോള്മുട്ടയിടാന്വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന മദര്ഓഫ് കൃമിയാണ് ഇതിനു പിന്നില്‍.
രാത്രിയില്നിര്ത്താതെ കരയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മലദ്വാരത്തിനു ചുറ്റും നഗ്നനേത്രങ്ങള്കൊണ്ട് പോലും ഇവയെ കാണാന്സാധിക്കും. വെളുത്ത കുഞ്ഞുനൂലുകള്പോലെ ഇവ ഇഴയുന്നത്കാണാം. രാത്രിയില്കുട്ടികള് ഭാഗത്ത് വല്ലാതെ ചൊറിയുന്നതിനും ചിലര്കിടക്കയില്മൂത്രമൊഴിക്കുന്നതിനും (എല്ലായെപ്പോഴും കിടക്കയില്മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് കൃമിശല്യം കൊണ്ടല്ല) പ്രധാനകാരണം കൃമികളാണ്.

കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉറക്കം ശരിയാകാത്തതിന് പല കാരണങ്ങള്ഉണ്ടാകാം. ഉദാഹരണത്തിന്, അതിശൈത്യമോ/ചൂടോ, പ്രാണികള്കടിക്കുന്നത്, ചെവിവേദന, വയറുവേദന തുടങ്ങിയവ. എന്നാലും കൃമിശല്യം എന്ന സാധ്യത മനസ്സിലുണ്ടാകണം.

രാത്രിയില്കൃമി മമ്മി ഇട്ടു വെക്കുന്ന മുട്ടകള്ചൊറിയുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ നഖങ്ങള്ക്കിടയില്പോകാം. അവ തിരിച്ചു അവരുടെ വയറ്റിലേക്ക് തന്നെ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പകരാം, രാത്രിയില്വസ്ത്രം ധരിക്കാതെ ഉറങ്ങുന്ന കുട്ടി വഴി മുട്ടകള്കിടക്കവിരിയില്വീഴാം, വായു വഴി പറന്ന് അടുത്ത് വായ പൊളിച്ച് കിടക്കുന്ന കൊച്ചിന്റെ അച്ഛന്റെ വായില്വീഴാം എന്ന് തുടങ്ങി, കൃമിമുട്ടക്ക് അനന്തമായ കരിയര്ഓപ്ഷനുകള്ഉണ്ട്. എങ്ങനെ പോയാലും വീട്ടുകാര്ക്ക് കോളാണ്.

കിടക്കവിരികള്കൃത്യമായി കഴുകി വെയിലത്തിട്ടു ഉണക്കണം. കൂടാതെ, കൃമിശല്യമുള്ള കുട്ടികളുടെ അടിവസ്ത്രങ്ങള്ചൂടുവെള്ളത്തില്ഇട്ടു കഴുകുന്നതും വെയിലത്തിട്ടു ഉണക്കുന്നതും ഗുണം ചെയ്യും. അയഞ്ഞ ട്രൗസര്ധരിപ്പിക്കാതെ അവരെ ഉറങ്ങാന്സമ്മതിക്കരുത്.
കൃമിമുട്ട കൃമിയായി മാറുന്നത് ചെറുകുടലിന്റേയും വന്കുടലിന്റെയും വിവിധഭാഗങ്ങളില്വെച്ചാണ്. കൃമികള്മൂത്രനാളിയിലോ സമീപ അവയവങ്ങളിലോ എത്തിപ്പെടുന്നത് വിവിധ അസുഖങ്ങള്ക്ക് വഴി വെക്കാം. അത് പോലെ തന്നെ, ആര്ത്തവാരംഭത്തിലുള്ള കൃമിശല്യം പലപ്പോഴും പൂപ്പല്ബാധയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം(candidiasis). യഥാസമയം ചികിത്സ തേടേണ്ടതുണ്ട്. പെണ്കുട്ടികള്ക്ക് സ്ഥിരമായുണ്ടാകുന്ന വിരശല്യം ചികില്സിക്കാതിരുന്നാല്വിളര്ച്ചയോടെ തന്നെ അവര്കൗമാരം കടന്നു യൗവ്വനത്തില്എത്തും. രക്തക്കുറവുള്ള ശരീരവുമായി ഗര്ഭിണിയാകുമ്പോള്അവള്ക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിനു ഭാരക്കുറവ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ഉണ്ടാകാം.

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, കുട്ടിക്ക് 'കൃമിനശീകരണവടകം'.. സോറി.. albendazole കൊടുക്കുമ്പോള്വീട്ടുകാര്കൂടി ഓരോന്ന് കടിച്ചു തിന്നുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഒരു വയസ്സ് മുതല്രണ്ടു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികള്ക്ക് albendazole 400mg ഗുളികയുടെ പകുതിയും മുതിര്ന്നവര്ക്ക് ഒരു മുഴുവന്ഗുളികയും കടിച്ചു ചവച്ചു തിന്നാവുന്നതാണ്.
പഞ്ചസാര7 കഴിച്ചാല്കൃമി കൂടും എന്നത് തികച്ചും അന്ധവിശ്വാസമാണ്. Enterobius vermicularis എന്ന ചൊറിയന്ജന്തുവിന് അങ്ങനെ യാതൊരു ദുശ്ശീലവുമില്ല. അവയുടെ ജീവിതചക്രത്തില്മധുരത്തിന് പ്രസക്തിയുമില്ല..

കഴിഞ്ഞ വര്ഷം 'വിരവിമുക്തദിനം' നടത്തിയിട്ടും ഗുളിക തിന്നാന്വിട്ടു പോയവര്‍/ വല്ലവരുടെയും വാക്ക് കേട്ട് തിന്നാതിരുന്നവര്‍/ തിന്നാന്സൗകര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റക്കാലില്നില്ക്കുന്നവര്എന്നീ വിഭാഗങ്ങള്ദയവു ചെയ്തു ഇനിയെങ്കിലും ഓരോന്ന് മേടിച്ചു സേവിക്കുക..

ഫെബ്രുവരി 10, 2017 നമ്മള്വീണ്ടുംവിരവിമുക്തദിനംആയി ആചരിക്കുകയാണ്. സ്കൂളുകളില്ഉച്ചഭക്ഷണശേഷം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിരഗുളികകള്കഴിക്കാന്കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയുക. അംഗനവാടികളിലൂടെയും ഗുളിക നൽകപ്പെടുന്നുണ്ട്‌. ഒരു വയസ്സ്തികഞ്ഞ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും albendazole നൽകണം. എങ്ങനെയാണ് ഗുളിക കഴിക്കേണ്ടത്?

1 മുതൽ 2 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പകുതി ഗുളിക (200mg) ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ അലിയിച്ചാണ് നൽകേണ്ടത്. 2 വയസ്സു മുതൽ 19 വയസ്സുവരെ ഒരു ഗുളിക ( 400mg) ഉച്ച ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ്സ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെളളത്തോടൊപ്പം ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കേണ്ടതാണ്.

ദുഷ്പ്രചാരണങ്ങളില്വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കുക. വിളര്ച്ച തടയാവുന്നതാണ്. തടയേണ്ടതാണ്. തടയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനോളം തന്നെ വിലപ്പെട്ടതാണ്‌. ഫെബ്രുവരി 10 ന്ഗുളിക കഴിക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ സമ്പൂർണ്ണ വിര വിമുക്ത ദിനമായ ഫെബ്രുവരി 15 ന് തീർച്ചയായും കഴിക്കേണ്ടതാണ്

ഓര്ക്കുക... വിളര്ച്ചയില്ലാത്ത, ആവശ്യത്തിനു വളര്ച്ചയും ആരോഗ്യവുമുള്ള, ബുദ്ധിയുള്ള വ്യക്തിയാകാനുള്ള അവകാശം നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കുണ്ട്.. അതിനു തടസം നില്ക്കാന്നമ്മള്ആളല്ല.. ആളാവാന്പാടുമില്ല !

 

 

All articles in the ‘info clinic’ category copy paste from face book page 

https://www.facebook.com/infoclinicindia/    (Please like this page)

And 

infoclinicindia.blogspot.com/ 

It is a wonderful health related page  I read ,  their hard work to remove misbelieve in medical science is really need to appreciate. So please like the info clinic page.   

 

(please note if you have any question related to articles in this section, please visit the info clinic page )

 

Thank you.

 

Useful Links

Medicinal plants of India ; Ayurveda

Encyclopedia of Indian Medicinal Plants/Herbs mainly using in Ayurveda with good quality pictures and information like therapeutic usage of Medicinal Plants, cultivation, morphology, habitat, flower characters, Chemical content, parts used, research works etc.

ayurvedic treatments

ayurvedic treatments